Politica de confidențialitate
a Website-ului https://horacredit.ro

Ne bucurăm de vizita dvs. pe paginile noastre web și dorim să vă furnizăm câteva informații esențiale referitoare la angajamentul nostru privind securitatea și confidențialitatea datelor personale.
Vă rugăm să consultați această secțiune în mod regulat, deoarece politica poate suporta modificări sau actualizări. Orice modificări semnificative ale acestei politici vor fi notificate.
În completarea acestei politici, vă rugăm să consultați Politica de cookie-uri

Cine suntem noi

Informații despre Hora Credit IFN S.A.
Hora Credit IFN S.A (‘Hora’) își are sediul în Splaiul Unirii, nr. 16, Clădirea Muntenia, Camerele cu nr. 412, 413, 413 A, 512, 513, 513A, 501, et.4 si 5, Sectorul 4, Bucureşti și este înmatriculată în Registrul General al Institutiilor Financiare Nebancare sub nr. RG-PJR-41-110313/09.09.2016.asdas
Date de contact al https://horacredit.ro
telefon: 0318181818

Utilizarea website-ului https://horacredit.ro

Accesând sau utilizând orice parte/funcție a Website-ului https://horacredit.ro, înseamnă că vă angajați să acceptați și să respectați termenii, condițiile și politicile menționate și/sau disponibile prin hyperlink și aveți minim vârsta legală în conformitate cu legislația națională aplicabilă. Dacă nu acceptați termenii, condițiile și politicile prezentate în această documentație, atunci nu ar trebui să continuați accesarea site-ului nostru și/sau utilizarea serviciilor noastre.

Dreptul de proprietatea intelectuală

Conţinutul Website-ului https://horacredit.ro: imagini, texte, elemente de grafică web, scripturi, software, drepturi de proiectare, drepturi de model, patente, mărci înregistrate, constituie integral proprietatea https://horacredit.ro şi sunt apărate de legile privind dreptul de autor şi drepturile conexe şi de legile privind proprietatea intelectuală şi industrială. Folosirea fără acordul https://horacredit.ro a oricăror elemente enumerate mai sus se pedepseşte conform legislaţiei în vigoare.
https://horacredit.ro poate oferi utilizatorului/clientului, printr-un acord, dreptul de a utiliza sub o formă descrisă, un anumit conţinut al site-ului. Acest acord se aplică strict pentru conţinutul/conținuturile definite, pe o perioadă stabilită în acord şi doar pentru persoana/persoanele cărora li s-a permis utilizarea acestor conţinuturi, fără a putea utiliza alte conţinuturi ale Website - ului https://horacredit.ro
Utilizarea pe Website-ul https://horacredit.ro a oricărui nume de marca înregistrată nu constituie reclamă pentru compania respectivă https://horacredit.ro nu îşi asumă responsabilitatea şi nu poate fi învinuit pentru pagubele apărute prin folosirea conţinutului site-ului.
Vă rugăm să raportați orice eventuală încălcare a dreptului de autor sesizată pe site la adresa info@horacredit.ro.

De unde colectăm date despre dvs.

În general, datele personale pe care le colectăm sunt furnizate de dvs. prin e-mail, prin intermediul Website-ului https://horacredit.ro, a rețelelor de social media, sau în timpul vizitelor dvs. la sediul nostru.
Ocazional, când suntem în proces de recrutare, este posibil să colectăm date despre dvs. din platformele online specializate (eJobs, LinkedIn etc.) sau din CV-urile pe care ni le trimiteți.
De asemenea, atunci când interacționați cu noi pe rețelele de socializare (adică like, share, comentarii, recenzii etc.), vom avea în mod inevitabil acces la informații despre dvs., în special date pe care le-ați făcut publice pe profilul dvs. de social media.

Cum utilizăm datele cu caracter personal

Vă rugăm găsiți mai jos, scopurile pentru care prelucrăm datele dvs. personale, persoanele care au acces la datele dvs., precum și modul în care le stocăm.

1. Dacă solicitați un credit prin intermediul site-ului https://horacredit.ro

Datele vor fi furnizate online prin completarea cererii de credit pe site-ul https://horacredit.ro, la momentul transmiterii cererii de creditare, prin telefon cu ocazia convorbirilor efectuate cu operatorii Hora in legătură cu cererea de credit. Datele vor fi obținute de la autorități/instituții publice, cum ar fi, dar fără a ne limita la, Biroul de Credit, ANAF etc. În cazul în care dumneavoastră refuzați să ne comunicați aceste date sau să vă dați acordul pentru obținerea acestor date, Hora se află în imposibilitate de a încheia contractul de creditare cu dvs. întrucât este de esența contractului de credit să aflăm dacă sunteți solvabil pentru a vă putea împrumuta suma dorită. Mai mult decât atât, înainte de a va acorda creditul, Hora trebuie sa verifice prin conversațiile telefonice sau/si video pentru a verifica dacă dvs. sunteți în realitate persoana care a solicitat creditul.
Date personalenume și prenume, adresa de email, adresa de domiciliu, data nașterii, sexul, imaginea (fotografii și/sau video), înregistrări voce, număr de telefon, datele cardului de plată și/sau ale contului bancar, Codul Numeric Personal, parola Profilului de Utilizator alocată de Hora, date financiare privind contul/conturile de credit deținute în cadrul Hora, informații privind solvabilitatea Utilizatorului, copie CI precum și alte documente ce pot fi transmise în procesul de verificare a eligibilității, după caz, Internet Protocol (IP), cookie ID
Legalitatea prelucrării
 • încheierea și executarea contractului
 • Pentru respectarea obligațiilor legale impuse de autoritățile naționale, incluzând dar fără a ne limita la, raportări către BNR, raportări către Centrala Riscului de Credit, Biroului de Credit, Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor sau altor instituții publice în baza unei obligații legale care există sau pot exista în viitor
 • Pentru protejarea interesului legitim, cum ar fi introducerea unor acțiuni în instanță având ca obiect recuperarea sumelor împrumutate, constituirea ca parte vătămată/civilă în dosarele penale; pentru verificarea solvabilității la instituțiile abilitate, cum ar fi, dar fără a ne limita la Biroul de Credit SA, Centrala Riscului de Credit, ANAF
Cu cine putem împărtăși datele dvs.
 • Furnizori de servicii IT pentru compania noastră (găzduire și stocare de date) sau furnizori cărora le externalizăm anumite servicii de asistență tehnică
 • Soluțiile software
 • Autorități publice inclusiv, dar fără a ne limita la, BNR, Centrala Riscului de Credit, ANAF conform cerințelor legale
 • Persoane juridice inclusiv, dar fără a ne limita la, societăți de recuperare și colectare sumele împrumutate, societăți de avocatură, societăți specializate în analiza datelor (ex: COFACE), Biroul de Credit, societăți care transmit notificări în numele și pe seama Hora) pentru protejarea intereselor Hora;
 • Prestatori de servicii de plată desemnați de Hora pentru procesarea plăților făcute de Utilizator/Debitor
 • Membri al grupului nostru de companii (acesta include filialele noastre, compania-mamă și toate filialele sale), după cum este necesar în mod rezonabil pentru scopurile prevăzute în această politică
Cât timp vom stoca datele
 • pe toată durata valabilității contractului de credit si/sau până la achitarea integrală a debitului, oricare dintre cele 2 termene se împlinește ultimul. În cazul in care debitul a fost achitat, datele vor fi păstrate pentru un termen de 3 ani, termenul general de prescripție civila, la care se adaugă termenul de prescripție a răspunderii penale în cazul infracțiunilor de fals.
 • In cazul in care contractul de împrumut nu se încheie din varii motive, cum ar fi retragerea solicitării de împrumut, respingerea solicitării de împrumut de către Hora, necompletarea formularului de către utilizator etc, datele se păstrează pentru o perioadă de maximum 1 an pentru respectarea prevederilor privind prevenirea și combaterea spălării banilor, pentru posibilitatea verificării utilizatorilor în cazul în care aceștia aplică din nou pentru un împrumut în perioada anterior menționată, cu excepția situației în care Utilizatorul solicită ștergerea datelor cu caracter personal.
Unde sunt stocate datele
 • furnizori cărora le externalizăm anumite servicii de asistență tehnică pentru site-ul nostru sau furnizori de sisteme de gestionare a relațiilor cu clienții
Datele înregistrate prin intermediul website-ului https://horacredit.ro vor fi stocate pe serverele Amazon.
Vom stoca datele pe serverele noastre securizate, locale și în cloud.

2. Când interacționați cu noi prin intermediul canalelor de contact disponibile pe site

Dacă interacționați cu noi folosind datele de contact disponibile în pagina de contact a Website-ului https://horacredit.ro, vom folosi datele dvs. de contact și datele pe care ni le comunicați pentru a vă oferi informații și oferte cu privire la serviciile noastre, pentru a soluționa situația semnalată, pentru a evalua gradul de satisfacție al clienților noștri și pentru a ne îmbunătăți continuu serviciile pe care le oferim.
Date personaleNumele, prenumele, numărul de telefon, adresa de e-mail, Internet Protocol (IP), cookie ID.
Legalitatea prelucrării
 • În urmărirea interesului nostru legitim pentru a răspunde oricărei întrebări, plângeri sau recomandări pe care ne-o trimiteți și pentru a ne îmbunătăți serviciile și experiența pe care o oferim clienților noștri (Art. 6/1/f al Regulamentului (UE) 2016/679).
Cu cine putem împărtăși datele dvs.
 • Furnizori de servicii IT pentru compania noastră (găzduire și stocare de date) sau furnizori cărora le externalizăm anumite servicii de asistență tehnică pentru site-ul nostru sau furnizori de sisteme de gestionare a relațiilor cu clienții
 • Platforma pe care site-ul nostru a fost dezvoltat și care asigură hostarea site-ului nostru
 • Membri ai grupului nostru de companii (acesta include filialele noastre, compania-mamă și toate filialele sale), după cum este necesar în mod rezonabil pentru scopurile prevăzute în această politică
 • Autorități de reglementare și alte autorități ale statului, dacă sunt solicitate prin cerințe legale sau statutare.
Vom dezvălui datele dvs. cu caracter personal numai în măsura în care acest lucru este strict necesar pentru atingerea scopului urmărit. Am luat toate măsurile necesare pentru a ne asigura că și furnizorilor externi de servicii care au acces la datele dvs. au implementat măsuri de securitate fizică, electronică și managerială pentru protejarea datelor.
Cât timp vom stoca dateleNu vom păstra în baza noastră de date comunicațiile mai vechi de 1 an, de la data ultimei interacțiuni.
Unde sunt stocate dateleDatele înregistrate prin intermediul Website-ului vor fi stocate pe serverele Amazon.
Datele pe care le vom descărca se vom stoca pe serverele noastre securizate, locale și în cloud.

3. Comunicările comerciale și de marketing

Vă putem trimite informații despre serviciile pe care le oferim dacă ați solicitat aceste informații sau dacă sunteți deja clientul nostru, iar aceste informații vă pot interesa în mod special. Vă vom trimite informări legate de campaniile și promoțiile pe care le derulăm.
Date personaleNumele, prenumele, adresa de e-mail, număr de telefon
Legalitatea prelucrării
 • Prelucrăm datele în baza consimțământului dvs. (Art. 6/1/a al Regulamentului (UE) 2016/679), pentru comunicări de marketing
 • Vom prelucra datele în interes legitim dacă sunteți deja clientul nostru și considerăm că informațiile ar putea fi de mare interes pentru dvs. (Art. 6/1/f al Regulamentului (UE) 2016/679)
Cu cine putem împărtăși datele dvs.
 • Furnizor găzduire și stocare de date sau furnizori cărora le externalizăm anumite servicii de asistență tehnică pentru site-ul nostru sau furnizori de sisteme de gestionare a relațiilor cu clienții
 • Membri ai grupului nostru de companii (acesta include filialele noastre, compania-mamă și toate filialele sale), după cum este necesar în mod rezonabil pentru scopurile prevăzute în această politică
 • Autorități de reglementare și alte autorități ale statului, dacă sunt solicitate prin cerințe legale sau statutare.
Vom dezvălui datele dvs. cu caracter personal numai în măsura în care acest lucru este strict necesar pentru atingerea scopului urmărit. Am luat toate măsurile necesare pentru a ne asigura că și furnizorilor externi de servicii care au acces la datele dvs. au implementat măsuri de securitate fizică, electronică și managerială pentru protejarea datelor.
Cât timp vom stoca datele
 • În cazul prelucrării efectuate în interes legitim, atunci când sunteți deja clientul nostru, vom prelucra datele dvs. pe durata executării contractului și vom continua să procedăm astfel încă 3 ani după rezilierea contractului.
Unde sunt stocate dateleDatele pe care le vom descărca local le vom stoca pe Serverele noastre securizate, locale și în cloud.
Datele înregistrate prin intermediul Website-ului vor fi stocate pe serverele Amazon.
Important:
În cazul în care veți dori să nu mai primiți materiale informative de la Hora, tot ce trebuie să faceți este să apăsați butonul "Dezabonare" disponibil în mail-ul primit, ori să trimiteți un email în care să menționați dorința de dezabonare, către dpo@horacredit.ro și veți fi dezabonat de la respectivele comunicări.

4. Când reacționați la conținutul prezent pe rețelele de socializare sau când distribuiți informații de pe site

Suntem prezenți pe Facebook, LinkedIn, Instagram, TikTok. Ori de câte ori interacționați cu noi prin intermediul conturilor noastre deschise în aceste platforme (ex: comentarii, like, share, recenzie etc.) vom avea acces la datele public disponibile pe profilele dvs și orice date pe care ni le comunicați atunci când interacționați cu noi prin intermediul funcțiilor de messenger ale rețelelor de socializare (ex. feedback, sesizări, solicitări informații etc.),
Date cu caracter personalNume, imagine și orice alte informații accesibile public în profilul dvs. din rețelele de socializare sau comunicare în mod voluntar de dvs.
Legalitatea prelucrăriiPrelucrăm datele dvs. pentru a face demersuri la cererea persoanei vizate înainte de încheierea unui contract (Art. 6/1 / b GDPR) sau în interesul nostru legitim (Art. 6/1 / f GDPR) pentru a răspunde oricărei întrebări, plângeri sau recomandări pe care ne-o trimiteți și pentru a ne îmbunătăți serviciile și experiența pe care o oferim clienților noștri și interesul legitim de a vă ține la curent cu noutățile pe care https://horacredit.ro le publică și care ar putea fi de interes pentru dvs.
Cu cine putem împărtăși datele dvs.
 • Furnizori de servicii de marketing
 • Membri ai grupului nostru de companii (acesta include filialele noastre, compania-mamă și toate filialele sale), după cum este necesar în mod rezonabil pentru scopurile prevăzute în această politică
 • Platforme de social media: Facebook, LinkedIn, Instagram, TikTok
 • Autorități de reglementare și alte autorități ale statului, dacă sunt solicitate prin cerințe legale sau statutare.
Vom dezvălui datele dvs. cu caracter personal numai în măsura în care acest lucru este strict necesar pentru atingerea scopului urmărit. Am luat toate măsurile necesare pentru a ne asigura că și furnizorilor externi de servicii care au acces la datele dvs. au implementat măsuri de securitate fizică, electronică și managerială pentru protejarea datelor.
Cât timp vom stoca dateleDatele transmise prin intermediul rețelelor de social media vor fi stocate de acestea conform politicilor proprii ale acestora.
Unde sunt stocate dateleDatele sunt stocate pe serverele rețelelor de socializare.
Datele pe care le vom descărca local le vom stoca pe Serverele noastre securizate, locale și în cloud

5. Facilitarea unei navigări ușoare și plăcute pe site-ul nostru

Când accesați site-ul nostru, colectăm date despre dvs. prin identificatori online (cookie-uri și IP), care sunt stocate în fișiere de jurnal.
Folosim aceste informații pentru a putea proiecta site-ul nostru astfel încât să ne adaptăm mai bine la nevoile utilizatorilor noștri. De asemenea, este posibil să folosim adresa dvs. IP pentru a ajuta la diagnosticarea eventualelor disfuncționalități ale serverelor noastre și pentru a gestiona site-ul nostru, păstrarea securității website-ului nostru și prevenirea fraudelor, autorizarea utilizării serviciilor disponibile pe website-ul nostru, pentru a analiza tendințele, pentru a urmări mișcările vizitatorilor și pentru a colecta informații demografice generale, pentru a ajuta la identificarea preferințelor vizitatorilor.
Puteți găsi mai multe informații despre cookie-uri, precum și despre cum puteți șterge cookie-urile și dezactiva urmărirea accesând Politica de utilizare a cookie-urilor disponibilă pe site-ul nostru.
Date personaleInternet Protocol (IP), locația generală a computerului, dispozitivul (nivel de țară), istoricul de vizualizare a site-ului web, timestamp-ul, cerere / acțiune, tipul și versiunea browser-ului și a sistemului de operare
Alte informații care sunt generate în timp ce utilizați website-ul nostru, inclusiv despre când, cât de des și în ce circumstanțe îl utilizați
Legalitatea prelucrării
 • Folosim cookie-uri care fac ca navigarea dvs. pe site-ul nostru să fie una ușoară și plăcută, în interesul nostru legitim (Art. 6/1/f al Regulamentului (UE) 2016/679)
 • Cookie-urile neesențiale nu sunt utilizate fără consimțământul dvs. (Art. 6 /1/a al Regulamentului (UE) 2016/679)
Cu cine putem împărtăși datele dvs.
 • Furnizori de servicii IT pentru compania noastră (găzduire și stocare de date) sau furnizori cărora le externalizăm anumite servicii de asistență tehnică pentru site-ul nostru sau furnizori de sisteme de gestionare a relațiilor cu clienții
 • Furnizori de servicii de marketing
 • Terți care plasează cookie-uri: Google, Facebook
 • Autorități de reglementare și alte autorități ale statului, dacă sunt solicitate prin cerințe legale sau statutare
Vom dezvălui datele tale cu caracter personal numai în măsura în care acest lucru este strict necesar pentru atingerea scopului urmărit. Am luat toate măsurile necesare pentru a ne asigura că și furnizorilor externi de servicii care au acces la datele dvs. au implementat măsuri de securitate fizică, electronică și managerială pentru protejarea datelor.
Cât timp vom stoca dateleExistă cookie-uri de sesiune și cookie-uri persistente. Dacă cele de sesiune sunt șterse la închiderea browser ului, cele persistente pot avea o durată de viață diferită, raportată la scopul pe care îl îndeplinesc.
Mai multe informații despre durata de utilizare a cookie-urilor pe care le utilizăm, puteți găsi în Politica de utilizare a cookie-urilor.
Unde sunt stocate dateleDatele colectate prin intermediul cookie-urile proprii vor fi stocate pe serverele furnizorului Amazon.
Datele colectate prin intermediul terților care plasează cookie-uri, vor fi stocate pe serverele acestora.

Sunt datele prelucrate de https://horacredit.ro în siguranță?

https://horacredit.ro acordă o atenție sporită protejării datelor dumneavoastră și aplică măsurile tehnice și organizatorice adecvate pentru a asigura protecția datelor cu caracter personal prelucrate, corespunzătoare pentru riscuri și categorii de date protejate, în special, protejează datele împotriva partajării lor persoanelor neautorizate, a preluării lor de o persoană neautorizată, a prelucrării lor cu încălcarea legilor aplicabile precum și împotriva schimbării, pierderii, deteriorării sau distrugerii datelor.
Cu toate acestea, amintiți-vă însă că, din păcate, nici o transmisie de date nu este garantată 100% sigură.
În cazul în care suspectați încălcarea confidențialității datelor dvs., vă rugăm să ne contactați imediat la adresa: dpo@horacredit.ro
Important: După finalizarea perioadei de păstrare a datelor, datele dvs. vor fi șterse. În cazul în care vom considera că aceste date ne-ar putea ajuta în îmbunătățirea calității produselor sau serviciilor vom continua utilizarea acestor date doar după anonimizarea ireversibilă a lor.

Link-uri către alte site-uri web

Vă rugăm să rețineți că nu suntem responsabili pentru practicile de confidențialitate ale altor site-uri web sau terțe părți. Vă încurajăm să fiți conștienți când părăsiți site-ul nostru și să citiți politicile de confidențialitate ale fiecărui site web care poate colecta informații personale.

Prelucrarea datelor persoanelor minore

https://horacredit.ro nu este destinat și nu colectează prin intermediul site-ului, cu bună știință informații de la minori sub 18 ani. Accesarea și utilizarea site-ului de către minori reprezintă acordul implicit al tutorelui legal în navigarea site-ului nostru de către minorul aflat în întreținere. De asemenea, dacă vom descoperi că un minor a folosit site-ul nostru fără aprobarea reprezentantului legal, vom șterge toate datele personale despre acesta.

Transferuri internaționale de date cu caracter personal

https://horacredit.ro partajeză date cu caracter personal cu parteneri care își desfășoară activitatea în afara Spațiului Economic European („SEE”).
Lista partenerilor internaționali cu care partajam date:
 • Terți care plasează cookie-uri: Google, Facebook
 • Platformele online: Facebook, LinkedIn, Instagram, TikTok
 • Platforma pe care site-ul nostru a fost dezvoltat și care asigură hostarea site-ului nostru
 • Furnizorul soluției call-center
 • Furnizor IT
Datele cu caracter personal pot fi stocate și prelucrate în orice țară în care angajăm furnizori de servicii. Putem transfera datele cu caracter personal pe care le păstrăm despre dvs. către destinatari din alte țări decât țara în care datele personale au fost colectate inițial, cum ar fi Filipine, India, Statele Unite. Aceste țări pot avea reguli de protecție a datelor care sunt diferite de cele din țara dvs. Cu toate acestea, vom lua măsuri pentru a ne asigura că orice astfel de transferuri respectă legile aplicabile privind protecția datelor și că datele dvs. cu caracter personal rămân protejate conform standardelor descrise în această politică de confidențialitate. În anumite circumstanțe, instanțele, agențiile de aplicare a legii, agențiile de reglementare sau autoritățile de securitate din acele alte țări pot avea dreptul să acceseze datele dvs. personale.
În cazul în care legislația aplicabilă ne cere să ne asigurăm că un transfer internațional de date este guvernat de un mecanism de transfer de date, utilizăm unul sau mai multe dintre următoarele mecanisme:
 • Clauze contractuale standard ale UE cu un destinatar de date în afara SEE sau Marea Britanie
 • Verificarea faptului că destinatarul a implementat reguli corporatiste obligatorii
 • De asemenea, ne vom asigura că toți partenerii noștri internaționali au adoptat măsuri suplimentare în scopul de a oferi garanțiile adecvate, drepturile executorii și căile de atac legale eficiente. Rolul acestor măsuri este de a oferi garanții suplimentare persoanelor vizate că transferul de date în baza clauzelor contractuale standard sau a regulilor corporatiste obligatorii oferă un nivel de protecție echivalent cu cel garantat în cadrul Uniunii Europene.

Drepturile de care vă bucurați

Ca persoană vizată aveți drepturi legale specifice cu privire la datele dvs. cu caracter personal pe care le colectăm și prelucrăm. https://horacredit.ro vă respectă drepturile și vă asigură că ține cont în mod corespunzător de interesele dvs.
 • Retragerea consimțământului: Dacă prelucrarea se realizează în baza consimțământului dvs., vă puteți retrage consimțământul pentru prelucrarea respectivă în orice moment.
 • Rectificarea datelor: În cazul în care observați că deținem date cu caracter personal eronate, ne puteți solicita în orice moment rectificarea datelor cu caracter personal care vă privesc. Facem eforturi rezonabile pentru a păstra datele cu caracter personal - care sunt utilizate continuu și care sunt în posesia sau controlul nostru - exacte, complete, actuale și relevante, pe baza celor mai recente informații disponibile pentru noi.
 • Restricția prelucrării: În cazul în care vă aflați în una dintre situațiile de mai jos, puteți să ne solicitați să restricționăm prelucrarea datelor dvs.:
  • contestați corectitudinea datelor cu caracter personal pentru perioada în care noi trebuie să verificăm exactitatea,
  • prelucrarea este ilegală și solicitați restricționarea prelucrării mai degrabă decât ștergerea datelor cu caracter personal,
  • nu mai avem nevoie de datele dvs. cu caracter personal, dar le solicitați pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept, sau
  • vă opuneți prelucrării în perioada în care verificăm dacă motivele noastre legitime au întâietate față de ale drepturile dvs.
 • Accesul la datele dvs: Ne puteți cere informații cu privire la datele cu caracter personal pe care le deținem despre dvs., inclusiv informații cu privire la ce categorii de date, pentru ce sunt folosite, de unde le-am colectat, dacă nu sunt colectate direct de la dvs. și cui i-au fost dezvăluite, dacă este cazul. Puteți obține un exemplar de la noi, gratuit, conținând datele cu caracter personal pe care le deținem despre dvs. Ne rezervăm dreptul de a percepe o taxă rezonabilă pentru solicitări abuzive.
 • Dreptul la portabilitate: La cerere, vom transfera datele cu caracter personal către un alt operator, acolo unde este posibil din punct de vedere tehnic, cu condiția ca prelucrarea să fie necesară pentru executarea unui contract. Mai degrabă decât să primiți un exemplar cu datele dvs. cu caracter personal, puteți solicita să vă transferăm datele direct către alt operator, specificat de dvs.
 • Dreptul la ștergere: Puteți obține de la noi ștergerea datelor cu caracter personal, în cazul în care:
  • datele dvs. nu ne mai sunt necesare în raport cu scopurile pentru care au fost prelucrate;
  • vă opuneți prelucrării ulterioare a datelor cu caracter personal (a se vedea Dreptul de opoziție mai jos);
  • datele cu caracter personal au fost prelucrate în mod ilegal;
  • vă retrageți consimțământul pe baza căruia are loc prelucrarea
  Cu excepția cazului în care prelucrarea este necesară:
  • în vederea îndeplinirii unei obligații legale care necesită prelucrarea acelor date de către noi;
  • în special pentru cerințele legale privind termenele de păstrare a datelor;
  • pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță.
 • Dreptul de opoziție: Puteți obiecta oricând la prelucrarea datelor cu caracter personal datorită situației speciale în care te afli. În acest caz, nu vom mai prelucra datele cu caracter personal, dacă nu putem demonstra motive întemeiate, legitime și un interes major pentru prelucrarea sau pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept. Când vă opuneți prelucrării, vă rugăm să menționezi dacă doriți ștergerea datelor cu caracter personal sau restricția prelucrării acestor date.
 • Dreptul de a depune o plângere: În cazul unei pretinse încălcări a legislației în vigoare privind confidențialitatea, puteți depune o plângere la autoritatea de supraveghere pentru protecția datelor: Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal completând formularul online disponibil pe site-ul www.dataprotection.ro

De reținut!

Perioada de timp: Vom încerca să soluționăm cererea dvs. în termen de 30 de zile. Cu toate acestea, perioada poate fi prelungită din motive privind dreptul legal specific sau complexitatea solicitării.
Restricționarea accesului: În anumite situații, este posibil să nu putem să vă acordăm acces la toate sau parte din datele cu caracter personal, din cauza unor restricții prevăzute de lege. Dacă va refuzăm solicitarea de acces, vă vom comunica motivul refuzului.
Imposibilitatea identificării: În unele cazuri, este posibil să nu putem să identificăm datele cu caracter personal, din cauza lipsei elementelor de identificare furnizate în cererea pe care ne-o transmiteți. În astfel de cazuri, dacă nu furnizați informații suplimentare care sa permită identificarea dvs., nu vom fi în măsură să dăm curs solicitării de a exercita drepturile legale așa cum sunt descrise în această secțiune.

Exercitarea drepturilor dvs.

Pentru a exercita drepturile legale, vă rugăm să contactați Responsabilul nostru cu Protecția Datelor în scris la adresa de email la dpo@horacredit.ro
Mulțumim că ați parcurs politica noastră de utilizare a cookie-urilor și ne-am bucura dacă ne-ați transmite feedback-ul dvs. pentru a putea îmbunătăți acest document!
Această versiune a fost actualizată la data de 26.09.2023.