Valabil 30.08.2019

POLITICA DE PROTECTIE A DATELOR CU CARACTER PERSONAL

INFORMARE

A. DATE GENERALE

Avand in vedere intrarea in vigoare a Regulamentului UE nr. nr. 679/2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE („Regulament”), Hora Credit IFN S.A, avand datele de contact mentionate pe site, inregistrata in Registrul General al Institutiilor Financiare Nebancare sub nr. RG-PJR-41-110313/09.09.2016 („Hora”) prelucreaza date cu caracter personal cu respectarea legislatiei aplicabile privind protectia datelor personal si in conformitate cu prezenta politica de prelucrare a datelor personal.
Prin accesarea si/sau utilizarea site-ului www.horacredit.ro aveti obligatia de a citi prezenta Politica de protectie a datelor cu caracter personal („Politica”) pentru a va informa cu privire la modul in care datele dvs. sunt prelucrate, colectate si/sau utilizate. In cazul in care nu sunteti de acord cu termenii stabiliti mai jos, va rugam sa nu accesati sau sa utilizati site-ul www.horacredit.ro
Prezenta politica de protectie a datelor cu caracter personal („Politica”) se aplica numai activitatii de creditare desfasurate de Hora Credit IFN SA.

B. DEFINITII

Definitii folosite in prezentul document:
 1. Utilizator: o persoana fizica ce a depus o cerere in format electronic pe Portal, pentru a solicita un credit si prin aceasta actiune exprimandu-si acordul in legatura cu Politica de Protectie a Datelor;
 2. Debitor: o persoana fizica a carei cerere a fost aprobata de Hora si cu care s-a incheiat Contractul; Utilizatorul va fi numit Debitor dupa ce a incheiat un Contract cu Hora;
 3. Profil: contul creat de Utilizator pe Portal in vederea accesarii produselor de creditare oferite de Hora; astfel, Hora poate identifica in mod facil persoana care are diverse solicitari (va cunoaste numele persoanei, creditul contractat (daca exista), numar de telefon etc).
 4. Portal: pagina de internet detinuta de Hora, respectiv www.horacredit.ro, in care Utilizatorul/Debitorul si-a efectuat un Profil prin intermediul caruia se asigura o comunicare eficienta intre acesta din urma si Hora si se transmit documentele de creditare, respecitv contractul de credit, anexe etc;
 5. Contract: Contractul de Credit incheiat intre Debitor si Hora ca urmare a aprobarii creditului si stabilirea termenilor privind acordarea si rambursarea creditului/creditelor.
 6. Autoritatea nationala - Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal, avand sediul in Bucuresti, B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30, Sector 1.

C. SCOPUL, NATURA, MOTIVUL SI DURATA PROCESARII DATELOR CU CARACTER PERSONAL

 1. Pentru a avea o imagine clara asupra Datelor pe care Hora Credit IFN SA le prelucreaza, am realizat un tabel in care am descris Datele care va sunt prelucrate, motivul pentru care le prelucram si perioada pentru care le stocam.
 2. Pentru furnizarea unor servicii apelam la terti care ne-au furnizat asigurari suficiente ca respecta intru totul prevederile Regulamentului privind Protectia Datelor cu Caracter Personal si care prelucreaza datele dvs. personale in calitate de Operatori Independenti sau de Persoane Imputernicite, care desfasoara in principal activitati de natura tehnica sau administrativa, in timp ce, pentru o parte din categoriile de date, destinatarii datelor dvs. personale sunt autoritatile/institutiile publice impuse de lege.
 3. Pentru datele colectate in baza unei obligatii legale sau pentru executarea contractului, refuzul dvs de a furniza aceste Date, poate conduce la imposibilitatea prestarii serviciului sau a obligatiilor asumate prin Contract (de exemplu, pentru a va imprumuta suma solicitata).
 4. In functie de scopul pentru care prelucram aceste Date, Hora Credit IFN SA poate avea multiple temeiuri legale, motiv pentru care, vi le-am indicat in tabelul de mai jos.

C.1 PERSOANELE FIZICE CARE APLICA PE SITE-UL HORA

In cazul in care dvs refuzati sa ne comunicati aceste date, Hora se afla in imposibilitate de a incheia contractul de creditare cu dvs intrucat este de esenta contractului de credit sa aflam daca sunteti solvabil pentru a va putea imprumuta suma dorita. Mai mult decat atat, inainte de a va acorda creditul, Hora trebuie sa verifice prin conversatiile telefonice sau/si video daca dvs sunteti in realitate persoana care a solicitat creditul.
Mai mult, aceste scopuri sunt in stransa legatura si cu prevederile legale in materie, respectiv dispozitiile Legii nr. 656/2002, Regulamentul BNR 2/2012, OUG 99/2006, Normele de aplicare publicate de BNR nr. 10/2005, Legea 82/1991, Ordinul MFP nr. 2634/2015, Legea 16/1996, Codul Fiscal, prescriptia in materia infractiunilor de fals din Codul de Procedura Penala.
CATEGORII DE PERSOANEUTILIZATORI CU CARE SE INCHEIE CONTRACTULUTILIZATORI CU CARE NU SE INCHEIE CONTRACT

(de ex: Utilizatorii isi retrag solicitarea de obtinere imprumut, sunt refuzati de catre Hora, nu completeaza formularul, nu transmit documentele solicitate suplimentar etc)

SCOPUL COLECTARII
 • Pentru executarea contractului;
 • Pentru respectarea obligatiilor legale impuse de autoritatile nationale, incluzand dar fara a ne limita la, raportari catre BNR, raportari catre Centrala Riscului de Credit, Biroului de Credit, Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor sau altor institutii publice in baza unei obligatii legale care exista sau pot exista in viitor;
 • Pentru scopuri de marketing si publicitate pentru care dvs aveti posibilitatea de a va da sau nu consimtamantul precum si de a retrage consimtamantul dat;
 • Pentru pretejarea interesului legitim, cum ar fi introducerea unor actiuni in instanta avand ca obiect recuperarea sumelor imprumutate, constituirea ca parte vatamata/civila in dosarele penale; pentru verificarea solvabilitatii la institutiile abilitate, cum ar fi, dar fara a ne limita la Biroul de Credit SA, Centrala Riscului de Credit, ANAF. In acest sens, va rugam sa lecturati Informarea privind consultarea bazei de date apartinand Biroului de Credit si Informarea de consultare a bazei de date alei ANAF;
 • Pentru protejarea drepturilor Hora in fata instantelor de judecata/autoritatilor publice etc prin inregistrarea convorbirilor telefonice realizate prin intermediul serviciilor de Call Center, evaluarea angajatilor si a atitudinii/comportamentului acestora in cadrul convorbirilor cu clientii, respectiv tertii.
 • Pentru incheierea contractului, inclusiv in faza de negocieri, indiferent daca contractul a fost incheiat sau nu;
 • Pentru pretejarea interesului legitim, cum ar fi introducerea unor actiuni in instanta avand ca obiect recuperarea sumelor imprumutate, constituirea ca parte vatamata/civila in dosarele penale; pentru verificarii solvabilitatii la institutiile abilitate, cum ar fi, dar fara a ne limita la Biroul de Credit SA, Centrala Riscului de Credit, ANAF. In acest sens, va rugam sa lecturati Informarea privind consultarea bazei de date apartinand Biroului de Credit si Informarea de consultare a bazei de date apartinand ANAF.
 • Pentru scopuri de marketing si publicitate pentru care dvs aveti posibilitatea de a va da sau nu consimtamantul precum si de a retrage consimtamantul dat;
 • Pentru protejarea drepturilor Hora in fata instantelor de judecata/autoritatilor publice etc prin inregistrarea convorbirilor telefonice realizate prin intermediul serviciilor de Call Center, evaluarea angajatilor si a atitudinii/comportamentului acestora in cadrul convorbirilor cu clientii, respectiv tertii.
SURSA DATELOR DVS.Online prin completarea cererii de credit pe site-ul www.horacredit.ro, la momentul transmiterii cererii de creditare, prin telefon cu ocazia convorbirilor efectuate cu operatorii Hora in legatura cu cererea de credit, de la autoritati/institutii publice, cum ar fi, dar fara a ne limita la, Biroul de Credit, ANAF etc.Online prin completarea cererii de credit pe site-ul www.horacredit.ro, la momentul transmiterii cererii de creditare, prin telefon cu ocazia convorbirilor efectuate cu operatorii Hora in legatura cu cererea de credit, de la autoritati/institutii publice, cum ar fi, dar fara a ne limita la, Biroul de Credit, ANAF etc.
DATELE COLECTATEnume si prenume, adresa de email, adresa de domiciliu, data nasterii, sexul, imaginea (fotografii si/sau video), inregistrari voce, numar de telefon, datele cardului de plata si/sau ale contului bancar, Codul Numeric Personal, parola Profilului de Utilizator alocata de Hora, date financiare privind contul/conturile de credit detinute in cadrul Hora, informatii privind solvabilitatea Utilizatorului, copie CI precum si alte documente ce pot fi transmise in procesul de verificare a eligibilitatii, dupa caznume si prenume, adresa de email, adresa de domiciliu, data nasterii, sexul, imaginea (fotografii si/sau video), inregistrari voce, numar de telefon, datele cardului de plata si/sau ale contului bancar, Codul Numeric Personal, parola Profilului de Utilizator alocata de Hora, date financiare privind contul/conturile de credit detinute in cadrul Hora, informatii privind solvabilitatea Utilizatorului, copie CI precum si alte documente ce pot fi transmise in procesul de verificare a eligibilitatii, dupa caz
DURATA STOCARIIpe toata durata valabilitatii contractului de credit si/sau pana la achitarea integrala a debitului, oricare dintre cele 2 termene se implineste ultimul. In cazul in care debitul a fost achitat, Datele vor fi pastrate pentru un termen de 3 ani, termenul general de prescriptie civila, la care se adauga termenul de prescriptie a raspunderii penale in cazul infractiunilor de fals. Cu titlu de exemplu, in cazul infractiunii de fals sub semnatura privata, conform art. 154 alin. 1 litera d) si alin. 2, termenul de prescriptie este de 5 ani care se va adauga peste termenul general de 3 ani. Prin urmare, la acest moment, termenul pentru stocarea Datelor furnizate de catre Utilizatori este de minimum 8 ani, care incepe sa curga de la data achitarii debitului. (in contiuare denumita si “Durata datelor Imprumutatilor”)In cazul in care contractul de imprumut nu se incheie din varii motive, cum ar fi dar fara a ne limita la retragerea solicitarii de imprumut, respingerea solicitarii de imprumut de catre hora, necompletarea formularului de catre Utilizator etc, datele se pastreaza pentru o perioada de maximum 1 an pentru respectarea prevederilor privind prevenirea si combaterea spalarii banilor, pentru posibilitatea verificarii Utilizatorilor in cazul in care acestia aplica din nou pentru un imprumut in perioada anterior mentionata, cu exceptia situatiei in care Utilizatorul solicita stergerea datelor cu caracter personal (“Durata datelor Utilizatorilor”).

In cazul in care Hora constata, in perioada mai sus mentionata, ca Utilizatorul contesta in orice fel actiunile sau masurile luate de Hora si/sau ca Utilizatorul a incercat obtinerea unui imprumut prin mijloace frauduloase sau prin orice alta metoda contrara legii penale, aceasta va anunta de indata organele abilitate si va pastra datele cu caracter personal conform celor mentionate in Durata datelor Imprumutatilor.

BAZA LEGALA
 • Interes legitim - Art. 6 litera f) din Regulament
 • Executarea unui contract - art 6 litera b) din Regulament
 • Obligatie legala - art. 6 litera c) din Regulament
 • Consimtamant - art 6 litera a) din Regulament (ex. marketing)
 • Consimtamant - art. 6 litera a) din Regulament (inregistrarea convorbirilor)
 • Interes legitim - Art. 6 litera f) din Regulament
 • Incheierea unui contract - art 6 lit. b) din Regulament
 • Consimtamant - art 6 litera a) din Regulament (ex. marketing)
 • Consimtamant - art. 6 litera a) din Regulament (inregistrarea convorbirilor)
CINE ARE ACCES LA DATE
 • Persoane fizice sau juridice desemnate de Hora sa prelucreze datele cu caracter personal in numele si pentru Hora, inclusiv dar fara a ne limita la, prestatori de servicii de plata desemnati de Hora pentru procesarea platilor facute de Utilizator/Debitor, transmiterea de catre 4Pay System SRL a codului de loghare pe numarul dvs de telefon in executarea Contractului;
 • Autoritati publice inclusiv, dar fara a ne limita la, BNR, Centrala Riscului de Credit, ANAF conform cerintelor legale;
 • Persoane juridice inclusiv, dar fara a ne limita la, societati de recuperare si colectare sumele imprumutate, societati de avocatura, societati specializate in analiza datelor (ex: COFACE), Biroul de Credit, societati care transmit notificari in numele si pe seama Hora) pentru protejarea intereselor Hora;
 • Persoane fizice sau juridice in legatura cu desfasurarea activitatii Hora conform obiectului de activitate, respectiv, inclusiv, dar fara a ne limita la, cesionarea creantelor in baza Contractului, cesionarea partilor sociale ale Hora, fuziunea dintre Hora si alta societate, consolidarea sau restrucuturarea societatii Hora, intrarea in insolventa a societatii Hora.
 • Persoane fizice sau juridice desemnate de Hora sa prelucreze datele cu caracter personal in numele si pentru Hora, inclusiv dar fara a ne limita la prestatori de servicii de plata desemnati de Hora pentru procesarea platilor facute de Utilizator/Debitor, transmiterea de catre 4Pay System SRL a codului de loghare pe numarul dvs de telefon in executarea Contractului;
 • Institutii publice inclusiv, dar fara a ne limita la organele de cercetare penala, ANAF etc;
 • Persoane juridice inclusiv, dar fara a ne limita la societati de avocatura, societati specializate in analiza datelor (ex: COFACE), Biroul de Credit, societati care transmit notificari in numele si pe seama Hora pentru protejarea intereselor Hora;
 • Persoane fizice sau juridice in legatura cu desfasurarea activitatii Hora conform obiectului de activitate, respectiv, inclusiv, dar fara a ne limita la, cesionarea creantelor in baza Contractului, cesionarea partilor sociale ale Hora, fuziunea dintre Hora si alta societate, consolidarea sau restrucuturarea societatii Hora, intrarea in insolventa a societatii Hora.

C.2 FURNIZORI/PARTENERI CONTRACTUALI AI HORA

CATEGORII DE PERSOANEREPREZENTANTII FURNIZORILOR/PARTENERILOR CONTRACTUALI AI HORA
SCOPUL COLECTARII
 • Pentru incheierea/executarea contractului, inclusiv in faza de negocieri, indiferent daca contractul a fost incheiat sau nu;
 • Pentru respectarea unei obligatii legale, cum ar fi raportarile catre Agentia Nationala de Administrare Fiscala;
 • Pentru protejarea interesului legitim, cum ar fi introducerea unor actiuni in instanta avand ca obiect atragerea raspunderii contractuale, constituirea ca parte vatamata/civila in dosarele penale.
DATELE COLECTATENume, prenume si pozitia pe care o detine in firma, domiciliul, adresa de e-mail, numar de telefon
DURATA STOCARIIpe toata durata contractului si/sau pana la aducerea la indeplinire a obiectului contractului, oricare dintre cele 2 termene se implineste ultimul. Datele vor fi pastrate pentru un termen de 3 ani, termenul general de prescriptie civila, la care se adauga termenul stabilit prin Legea 656/2002, respectiv 5 ani. Cu titlu de exemplu, la acest moment, termenul pentru stocarea Datelor furnizate de aceasta categorie este de 8 ani, care incepe sa curga de la data incetarii contractului dintre parti.
BAZA LEGALA
 • Interes legitim - Art. 6 litera f) din Regulament
 • Incheierea/executarea unui contract - art 6 lit. b) din Regulament
 • Obligatie legala - art. 6 litera c) din Regulament
CINE ARE ACCES LA DATE
 • Persoane fizice sau juridice desemnate de Hora sa prelucreze datele cu caracter personal in numele si pentru Hora, inclusiv dar fara a ne limita la subcontractori pentru executarea contractului;
 • Autoritati publice inclusiv, dar fara a ne limita la BNR, ANAF conform cerintelor legale;
 • Persoane juridice inclusiv, dar fara a ne limita la, societati de recuperare si colectare sumele imprumutate, societati de avocatura, societati specializate in analiza datelor (ex: COFACE), societati care transmit notificari in numele si pe seama Hora pentru protejarea intereselor Hora;
 • Persoane fizice sau juridice in legatura cu desfasurarea activitatii Hora conform obiectului de activitate, respectiv, inclusiv, dar fara a ne limita la, cesionarea creantelor in baza Contractului, cesionarea partilor sociale ale Hora, fuziunea dintre Hora si alta societate, consolidarea sau restrucuturarea societatii Hora, intrarea in insolventa a societatii Hora.

C.3 CANDIDATI/ANGAJATI HORA

CATEGORII DE PERSOANEPERSOANELE FIZICE CARE INCHEIE UN CONTRACT DE MUNCAPERSOANELE FIZICE CARE APLICA PENTRU O POZITIE IN CADRUL HORA
SCOPUL COLECTARII
 • Pentru executarea contractului;
 • Pentru respectarea unei obligatii legale, cum ar fi raportarile catre ANAF, Revisal/ITM, asigurarea sigurantei si securitatii la locul de munca;
 • Pentru protejarea interesului legitim, cum ar fi dar fara a ne limita la mentinerea unor evidente ale formarilor, managementul peformantelor, inclusiv analiza performantelor etc.
 • Pentru incheierea contractului, inclusiv in faza de negocieri, indiferent daca contractul a fost incheiat sau nu;
 • Pentru protejarea interesului legitim, cum ar fi dar fara a ne limita la introducerea unor actiuni in instanta avand ca obiect atragerea raspunderii contractuale, constituirea ca parte vatamata/civila in dosarele penale.
DATELE COLECTATENume, prenume, data nasterii, adresa de e-mail, numar de telefon, permis de conducere, istoricul locurilor de munca, aptitudinile dobandite, certificari profesionale.Nume, prenume, data nasterii, adresa de e-mail, numar de telefon, permis de conducere, istoricul locurilor de munca, aptitudinile dobandite, certificari profesionale.
DURATA STOCARIIpe toata durata contractului de munca si vor fi pastrate pentru un termen de 75 de ani, conform Legii 16/1996In cazul in care nu s-a incheiat un contract de munca sau de colaborare, Datele transmise in acest sens vor fi pastrate un termen de 30 de zile de la data angajarii/incheierii unui contract de colaborare/munca cu o alta persoana pe postul pentru care s-a pus anuntul initial, cu exceptia situatiei in care exista consimtamantul persoanei respective de a pastra aceste Date. Cu titlu de exemplu: CV-urile vor fi pastrate pana la ocuparea pozitiei pentru care acestea au fost transmise, respectiv: Daca pozitia deschisa in cadrul Hora este de Account Manager atunci CV-urile vor fi pastrate pana la angajarea unei persoane pe acest post.

In cazul in care Hora constata, in perioada mai sus mentionata, ca persoana fizica care aplica pentru o pozitie in cadrul Hora contesta in orice fel actiunile sau masurile luate de Hora si/sau ca persoana fizica care aplica pentru o pozitie in cadrul Hora a incercat obtinerea pozitiei prin mijloace frauduloase sau prin orice alta metoda contrara legii penale, aceasta va anunta de indata organele abilitate si va pastra datele cu caracter personal potrivit legislatiei aplicabile.

BAZA LEGALA
 • Interes legitim - Art. 6 litera f) din Regulament
 • Executarea unui contract - art 6 lit. b) din Regulament
 • Obligatie legala - art. 6 litera c) din Regulament
 • Interes legitim - Art. 6 litera f) din Regulament
 • Incheierea unui contract - art 6 lit. b) din Regulament
CINE ARE ACCES LA DATE
 • Persoane fizice sau juridice desemnate de Hora sa prelucreze datele cu caracter personal in numele si pentru Hora, inclusiv dar fara a ne limita la subcontractori pentru executarea contractului, cum ar fi, dar fara a ne limita la: servicii de medicina muncii, servicii de HR, servicii de IT etc;
 • Autoritati publice inclusiv, dar fara a ne limita la BNR, ANAF,ITM etc conform cerintelor legale;
 • Persoane juridice inclusiv, dar fara a ne limita la, societati de avocatura, societati care transmit notificari in numele si pe seama Hora) pentru protejarea intereselor Hora;
 • Persoane fizice sau juridice in legatura cu desfasurarea activitatii Hora conform obiectului de activitate, respectiv, inclusiv, dar fara a ne limita la, cesionarea creantelor in baza Contractului, cesionarea partilor sociale ale Hora, fuziunea dintre Hora si alta societate, consolidarea sau restrucuturarea societatii Hora, intrarea in insolventa a societatii Hora.
 • Persoane fizice sau juridice desemnate de Hora sa prelucreze datele cu caracter personal in numele si pentru Hora, inclusiv dar fara a ne limita la subcontractori pentru incheierea contractului, cum ar fi dar fara a ne limita la: servicii de HR, servicii de IT;
 • Persoane juridice inclusiv, dar fara a ne limita la, societati de avocatura, societati care transmit notificari in numele si pe seama Hora pentru protejarea intereselor Hora;
 • Persoane fizice sau juridice in legatura cu desfasurarea activitatii Hora conform obiectului de activitate, respectiv, inclusiv, dar fara a ne limita la, cesionarea creantelor in baza Contractului, cesionarea partilor sociale ale Hora, fuziunea dintre Hora si alta societate, consolidarea sau restrucuturarea societatii Hora, intrarea in insolventa a societatii Hora

C.4 SITE-UL HORA

Un "Cookie Internet" (cunoscut și sub numele de "browser cookie" sau "cookie HTTP" sau pur și simplu "cookie") este un fișier mic cu litere și numere care vor fi stocate pe computerul dumneavoastră sau pe alte echipamente ale unui utilizator de pe care Internetul este accesat. Cookie-ul este instalat printr-un browser (cum ar fi Internet Explorer, Chrome) și este complet "pasiv" (nu conține niciun software, viruși sau spyware și nu poate accesa informațiile de pe Hard - Ghidul utilizatorului). Un cookie este format din două părți: numele și conținutul sau valoarea cookie-ului. În plus, durata unui cookie este determinată, din punct de vedere tehnic, numai de către serverul web care a trimis cookie-ul și îl poate accesa din nou atunci când un utilizator revine la site-ul asociat cu serverul respectiv.
Care sunt diferitele tipuri de cookie-uri?
Un cookie poate fi clasificat după durata de viață și domeniul de care aparține. Prin durata de viata, un cookie poate să fie:
 • cookie de sesiune care este șters atunci când utilizatorul închide browserul sau
 • cookie persistent care rămâne pe computerul / dispozitivul utilizatorului pentru o perioadă determinată de timp.
În ceea ce privește domeniul de care aparține, există:
 • cookie-uri primare care sunt setate de serverul web al paginii vizitate și partajează același domeniu sau
 • cookieuri terță parte stocate de un domeniu diferit de domeniul paginii vizitate. Acest lucru se poate întâmpla atunci când pagina web se referă la un fișier, cum ar fi JavaScript, situat în afara domeniului său.
Ce tipuri de cookie-uri sunt utilizate pe site-ul nostru?
Hora Credit IFN S.A. utilizează numai cookie-urile strict necesare pentru funcționalitatea acestui site și pentru controlul adresei IP de pe site-ul său web pentru a preveni frauda, adică pentru a-și proteja interesul legitim.
Pot dezactiva cookie-urile?
Utilizatorii își pot seta browserul să blocheze modulele cookie-uri. Dezactivarea și refuzarea acceptării cookie-urilor va dezactiva funcționalitatea acestui site și nu va permite companiei Hora Credit IFN S.A. să obțină informațiile necesare pentru a oferi un împrumut (cookie-uri necesare pentru a preveni frauda), ceea ce face imposibilă completarea cererii de împrumut.
CookieNumeScopTip (durata de viata)Tip (domeniu)Durata
Google Analytics_gaAcest modul cookie este utilizat pentru a distinge utilizatoriicookie persistentcookie-uri primare2 ani
Google Analytics_gatAcest modul cookie este folosit pentru a reduce viteza de solicitarecookie persistentcookie-uri primare1 minut
Google Analytics_gidAcest modul cookie este utilizat pentru a distinge utilizatoriicookie persistentcookie-uri primare1 zi
SessionJSESSIONIDAcest modul cookie este utilizat pentru a distinge utilizatoriicookie persistentcookie-uri primaresesiune
SessionOLD_JSESSIONIDAcest modul cookie este utilizat pentru a distinge utilizatoriicookie persistentcookie-uri primaresesiune
Google AnalyticsIDEAcest modul cookie este utilizat pentru a distinge utilizatoriicookie persistentcookie-uri primare1 an
HoracreditCookies_AccessAcest modul cookie este utilizat pentru a distinge utilizatoriicookie persistentcookie-uri primare1 an
Horacreditcreditkasa_utmAcest modul cookie este utilizat pentru a distinge utilizatoriicookie persistentcookie-uri primare30 de zile

D. PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL:

Dorim sa mai precizam ca vom prelucra datele dumneavoastra personale atat in varianta scrisa, pe suport de hartie, cat si in varianta computerizata, printr-un sistem informatic, dupa caz, va asiguram ca vor fi pastrate cu respectarea conditiilor de confidentialitate si securitate, in conformitate cu prevederile legale si procedurile interne existente in cadrul Hora.

E. DREPTURILE DVS IN RELATIA CU HORA:

Va asiguram de faptul ca dispuneti de dreptul de a va retrage oricand acordul sau de a nu oferi deloc acordul dumneavoastra ca datele personale sa fie procesate, stocate sau controlate, in temeiul unor motive temeinice si legitime. Retragerea acordului nu afecteaza legalitatea prelucrarii datelor efectuate pe baza consimtamantului inainte de retragerea acestuia. Hora se obliga sa respecte dreptul de retragere, dreptul de a fi uitat cat si orice alte drepturi prevazute in beneficiul dvs. de legislatia aplicabila in masura in care aceasta nu exista o obligatie legala sau contractuala contrara.
Retragerea acordului este posibila intr-o maniera la fel de facila ca si oferirea acestuia, prin intermediul unei cereri comunicata Hora prin portal, la adresa de e-mail info@horacredit.ro sau posta, la sediul Hora.
Consecintele refuzului de a va da acordul sau exercitarea dreptului de a retrage acordul constau in aceea ca Hora nu va avea dreptul de a procesa datele dumneavoastra, neexistand alte consecinte impotriva dvs., cu exceptia cazului in care exista prevedere legala obligatorie care statueaza in sens contrar.
De asemenea, va aducem la cunostinta ca beneficiati si de urmatoarele DREPTURI:
 • De a solicita informatii despre datele dumneavoastra personale si/sau sa accesati aceste date, pe care Hora le stocheaza, precum si de a obtine o confirmare ca ele se prelucreaza, care sunt scopurile prelucrarii, destinatarii carora le-au fost divulgate sau urmeaza sa fie divulgate, perioada pentru care urmeaza sa fie procesate. Hora va pune la dispozitie informatiile solicitate gratuit o data pe an;
 • De a solicita corectarea/rectificarea datelor personale consemnate inexact;
 • De a solicita stergerea datelor (”dreptul de a fi uitat”), pentru anumite motive;
 • dreptul la restrictionarea prelucarii, daca se contesta exactitatea datelor, daca prelucrarea este ilegala, daca nu mai sunt necesare datele;
 • De a va fi portate datele (de a fi transferate datele catre alt operator), in masura in care solicitarea este fezabila din punct de vedere tehnic;
 • De a va opune la prelucrare;
 • De a nu fi subiectul niciunei decizii individuale sau unui proces decizional individual automatizat, inclusiv crearea de profiluri;
 • De a accepta sau nu colectarea si procesarea datelor personale de catre Hora;
 • De a va adresa Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucarii Datelor cu Caracter Personal.
In eventualitatea in care doriti sa va exercitati oricare din aceste drepturi, va rugam sa contactati societatea Hora, prin intermediul unei cereri comunicata la adresa de e-mail info@horacredit.ro sau prin posta la sediul Hora.
Dorim sa va asiguram de faptul ca oferirea consimtamantului pentru prelucrarea datelor cu caracter personal nu diminueaza sau anuleaza obligatiile societatii Hora de a respecta principiile legalitatii, echitatiisi transparentei prelucrarii, Hora adoptand toate masurile tehnice si organizatorice necesare in vederea asigurarii securitatii procesarii.

F. Securitatea datelor dvs cu caracter personal

Hora va asigura securitatea datelor (de exemplu: protectie cu parola, antivirus), va lua toate masurile tehnice si organizationale ce se impun pentru a proteja confidentialitatea datelor dvs cu caracter personal.
Hora va proteja datele aplicand masurile adecvate mai ales impotriva urmatoarelor:
 • acces neautorizat;
 • modificare;
 • transmitere;
 • publicare;
 • stergere sau distrugere;
 • distrugere sau stergere accidentala; si/sau
 • indisponibilitate cauzata de schimbarea tehnicii aplicate.
Hora va adopta solutiile tehnice corespunzatoare pentru a impiedica posibilitatea interconectarii si asocierii directe cu dvs prin intermediul datelor stocate in sistemele de evidenta la persoanele.
Pentru a impiedica accesul neautorizat la datele cu caracter personal, modificarea si publicarea neautorizata sau utilizarea neautorizata a acestora, Hora va asigura urmatoarele:
 • crearea si functionarea unui mediu informatic, tehnic adecvat;
 • selectarea controlata, supravegherea angajatilor sai, implicati in furnizarea serviciului;
 • elaborarea unor reguli procedurale pentru operare, gestionarea riscurilor si furnizarea serviciilor.
Hora si partenerii sai asigura protectie, printre altele, impotriva urmatoarelor:
 • frauda informatica;
 • spionaj;
 • virusi informatici;
 • spam-uri;
 • hack;
 • si alte amenintari.

G. INCALCAREA SECURITATII DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Incalcarea securitatii datelor cu caracter personal inseamna o incalcare a securitatii care duce, in mod accidental sau ilegal, la distrugerea, pierderea, modificarea sau divulgarea neautorizata a datelor dvs cu caracter personal transmise, stocate sau prelucrate intr-un alt mod, sau la accesul neautorizat la acestea. Pentru o intelegere mai bine a acestui capitol, cu titlu de exemplu, va detaliem cateva posibile incalcari: infectii cu programe de tip malware; pierderea sau furtul sistemelor de stocare a datelor; erori de configurare a sistemelor ce pot duce la scurgeri de informatii; publicarea in mod accidental a datelor cu caracter personal in spatiul public; pierderea parolei de acces la singura copie a bazei de date etc.
In cazul in care Hora constata ca a fost incalcata securitatea datelor cu caracter personal, va lua de indata toate masurile de protectie ce se impun pentru a limita aceasta incalcare si va notifica Autoritatea nationala. In cazul in care consideram ca incalcarea este de un risc ridicat, Hora va v-a transmite o notificare care va contine urmatoarele informatii: numele persoanei responsabila sa tina legatura cu dvs din cadrul Hora; consecintele probabile ale incalcarii securitatii datelor cu caracter personal si masurile propuse sau luate de Hora pentru a remedia problema incalcarii securitatii datelor cu caracter personal, a efectelor si a masurilor de remedire intreprinse.
Va asiguram ca Hora a intreprins si a implementat masuri de protectie tehnice si organizatorice adecvate pentru a impiedica o astfel de incalcare dar si de a va proteja datele cu caracter personal pe care ni le furnizati.

H. TRANSFERUL DATELOR CU CARACTER PERSONAL IN STATE TERTE (IN AFARA UE)

In masura in care se impune, este posibil sa fie necesar sa transferam datele dumneavoastra personale in afara tarii, transferul putand avea loc in interiorul companiei Hora sau catre o terta parte. In acest moment, baza de date a societatii Hora se afla pe serverul Amazon Cloud in Frankfurt, Germania.
Orice transfer al datelor dumneavoastra personale, fie catre o entitate ce apartine societatii Hora de pe teritoriul unui alt stat, fie catre o terta parte, va fi facuta intotdeauna cu respectarea legislatiei in materia transferului in state terte a datelor cu caracter personal.
Va rugam sa aveti in vedere ca odata cu serviciile furnizate de catre Hora, este posibil ca furnizorii nostri de servicii sa transfere, stocheze si acceseze datele dumneavoastra personale catre/din tari din afara Spatiului Economic European, cum ar fi, dar fara a limita exemplele, Filipine, India, S.U.A. sau Australia, tari unde legislatia ce protejeaza prelucrarea datelor cu caracter personal nu este, poate, la fel de stricta precum cea aplicabila pe teritoriul Europei. Pentru a ne asigura ca datele dvs personale sunt protejate in mod adecvat in aceste circumstante, am instituit in sarcina furnizorilor nostri de servicii obligatii ce urmeaza a fi respectate, in baza unor clauze dintr-un contract si/sau a principiilor GDPR, dupa caz, cu referire la procesarea datelor, clauze ce au fost aprobate de Comisia Europeana, in acest sens, a se vedea European Commission: Standard contractual clauses for data transfers between EU and non-EU countries.
La acest moment, au fost analizate mai multe tari care ofera un nivel adecvat de protectie a datelor cu caracter personal de catre Comisia Europeana, motiv pentru care, datele dvs vor fi in siguranta daca acestea vor fi transferate in aceste tari. Pentru detalii suplimentare, a se vedea European Commission: Adequacy decisions.

I. PREVEDERI FINALE

Prezenta Politica nu se aplica altor site-uri web si companiilor ale caror linkuri/date de contact s-ar putea afla pe site-ul www.horacredit.ro. In cazul in care pagina noastra de internet www.horacredit.ro contine referinte ale altor site-uri sau in situatia in care sunteti redirectionat de pe o alta pagina de internet pe pagina noastra www.horacredit.ro ori identificati referinte despre Hora Credit IFN SA pe alte site-uri, retineti ca Hora Credit IFN SA nu controleaza acesste pagini de internet si nu este reponsabilia pentru modalitatea in care se prelucreaza datele dvs. cu caracter personal pe acestea. Va incurajam sa verificati politica de protectie a datelor cu caracter personal a fiecarei pagini de internet pe care o accesati pentru a va asigura ca datele dvs. cu caracter personal sunt respectate.

J. CONTACT

In cazul in care aveti intrebari, nelamuriri sau vreti sa formulati o cerere de exercitare a drepturilor dvs, Hora are obligatia de a va raspunde in termen de 30 de zile de la primirea cererii dvs pe adresa de e-mail info@horacredit.ro sau prin posta la sediul Hora.. In cazul in care solicitarea dvs. contine chestiuni complexe sau are nevoie de verificari suplimentare, termenul mentionat anterior se poate prelungi cu pana la doua luni, in conformitate cu dispozitiile Regulamentului, caz in care, va vom anunta.
In situatia in care Hora nu va comunica raspunsul la solicitarea dvs, aveti dreptul de a va adresa Autoritatii de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal (ANSPCDP), cu sediul in Bucuresti, B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30, Sector 1 sau instantei competente.