Împrumut până la 364 de zile!
0% pentru clienții noi. primele 7 zile

Alegând plata pe card, vei primi banii în 30 de minute!!!

Suma maximă aprobată până la 10 000 Lei, scadența liniei de credit este la 12 luni
Rapid, Sigur şi de Încredere
FĂRĂ ipotecă, FĂRĂ garanţii
Creează un cont pe platforma noastră
Alege suma de care ai nevoie
Primeşti banii

Cerinţe Generale

Vârsta minimă 19 ani
Copie scanată carte de identitate
Card bancar sau cont

Contact

Luni – Vineri: 9:00 - 20:00
Sâmbătă: 9:00 - 17:30
Duminică: 9:00 - 17:30
Hora Credit IFN S.A.
  • Splaiul Unirii, nr. 16, Clădirea Muntenia, Etaj 2, Sectorul 4, Bucureşti

* 0% dobândă înseamnă 0,0001% dobândă și se aplică noilor clienți dacă împrumutul este rambursat până la scadență

Interogarea bazelor de date

Pentru analiza solicitării de împrumut și a bonității aplicantului, Hora Credit IFN SA va interoga bazele de date ale ANAF respectiv ale Biroului de Credit S.A.
Acest lucru este posibil numai în baza acordurilor specifice ale clientului, exprimate în cadrul procesului de aplicare pentru împrumutul HORA.
Obiectul Protocolului incheiat intre Hora Credit IFN S.A. si A.N.A.F. constă în organizarea unui cadru formal de îmbunătățire a activității de creditare prin reducerea riscului de fraudă și fluidizarea procesului operațional de creditare, ca urmare a simplificării documentației solicitate aplicantului, precum și prevenirea și combaterea evaziunii fiscale, prin furnizarea cu operativitate a informațiilor deținute de fiecare parte semnatară. În acest sens vă rugăm a se vedea Comunicatul transmis de către A.N.A.F.

Consecinţele neîndeplinirii obligaţiilor de plată

Hora Credit are dreptul: (a) să perceapă de la debitor comision pentru neplata ratelor în cuantum de 1% din valoarea soldului restant și dobânzi penalizatoare de întârziere în cuantum de 1% pentru fiecare zi de întârziere, aplicat la soldul restant al împrumutului, cu excepţia dobânzii restante, după ce contractul a ajuns la maturitate; (b) să furnizeze informaţiile prevăzute de lege către Biroul de Credit, referitor la îndatorarea debitorului, ceea ce afectează istoricul de credit al debitorului şi ratingul său de credit, putând duce la respingerea cererilor ulterioare de credit; (c) să folosească serviciile unor societăţi specializate în recuperarea creanţelor; (d) să iniţieze procesul de recuperare şi executare silită, prin intermediul instanţelor de judecată sau prin orice alte modalităţi permise de lege; (e) să atribuie debitorului costurile asociate procedurilor de recuperare şi executare silită. Neplata până la data scadenței va genera aplicarea dobânzii standard pentru întreaga perioadă a împrumutului. Neplata va atrage raportarea la Biroul de Credit şi poate duce la deteriorarea solvabilităţii debitorului şi a capacităţii sale de a primi credite. Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor are sediul în Bucureşti. Bd. Aviatorilor, nr. 72, sector 1 (www.anpc.gov.ro).

Legislaţia în vigoare

Hora Credit îşi desfăşoară activitatea în baza ansamblului prevederilor legale în vigoare ale legislaţiei Române, în conformitate cu Legea nr. 93/2009 privind instituţiile financiare nebancare şi este înregistrată în Registrul General al BNR cu nr. RG-PJR-41-110313/09.09.2016. În activitatea noastră aplicăm prevederile. OUG nr. 50/2010 şi OUG 52/2016 privind contractele de credit pentru consumatori, precum şi cele ale Ordonanţei Guvernului nr. 85/2004 privind protecţia consumatorilor, pentru încheierea şi derularea contractelor la distanţă privind împrumuturile acordate persoanelor fizice. Hora Credit funcţionează conform cerințelor Regulamentului (UE) 2016/679 (“GDPR”), aplicabil de la 25 Mai 2018 și este înregistrată la ANSPDCP, ca operator de date cu caracter personal în relaţia cu terţe persoane în vederea stabilirii bonităţii clienţilor, sub numărul 37877.

Exemplu de calcul pentru un împrumut cu dobândă *0%

Pentru un împrumut în valoare de 1.000 Lei, valoarea dobânzii este de 0,001 Lei pe zi; DAE (dobânda anuală efectivă) – 0,0365% calculată pentru 30 de zile.

Exemplu de calcul pentru un împrumut cu dobândă 2%

Pentru un împrumut în valoare de 1.000 Lei, valoarea dobânzii este de 20 Lei pe zi; DAE (dobânda anuală efectivă) – 30341.1% calculată pentru 30 de zile. Împrumutatul poate beneficia de extinderea automată a perioadei împrumutului pentru un termen maxim de 360 de zile, în baza unei plăţi minime aşa cum reiese din contractul de împrumut.

Exemplu de calcul pentru un împrumut cu dobândă 0,08% aplicată la suma împrumutată

Pentru un împrumut în valoare de 10.000 Lei, valoarea dobânzii este de 8 Lei pe zi; DAE (dobânda anuală efectivă) – 34% calculată pentru 70 de zile. Împrumutatul poate beneficia de extinderea automată a perioadei împrumutului pentru un termen maxim de 364 de zile, în baza unei plăţi minime aşa cum reiese din contractul de împrumut.

Exemplu de calcul pentru un împrumut cu dobândă 1% aplicată la suma împrumutată

Pentru un împrumut în valoare de 10.000 Lei, valoarea dobânzii este de 100 Lei pe zi; DAE (dobânda anuală efectivă) – 2945% calculată pentru 70 de zile. Împrumutatul poate beneficia de extinderea automată a perioadei împrumutului pentru un termen maxim de 364 de zile, în baza unei plăţi minime aşa cum reiese din contractul de împrumut.

Exemplu de calcul pentru o linie de credit cu o rată a dobânzii de 2% pe o perioadă de 364 zile

În cadrul liniei de credit de 364 zile, împrumutatului i se acordă suma de bani cu 0% dobândă* pentru primele 7 zile iar începând cu a 8-a zi rata dobânzii va fi de 2%.
Pentru linia de credit în valoare de 10.000 Lei dobânda aplicabilă va fi de 59.150Lei pe o perioadă de 364 zile, adică 2% pe zi din tranșă, conform calculului anuității.DAE =69467,57%. Pe 8 Octombrie, clientul a primit o linie de credit în valoare de 10.000 de Lei. Prima rată în valoare de 1.550 Lei va trebuia achitată pe 21 Octombrie. - Intervalul dintre plățile tranșelor este de 14 zile. Dacă împrumutatul plătește mai mult de 150 de Lei, plata înregistrată suplimentară este distribuită ca parte a sumei principale a plății. Suma totală a plății va fi de 69.150 Lei.

Important

Hora aprobă cererile de împrumut efectuate doar după analizarea și îndeplinirea criteriilor de eligibilitate stabilite în conformitate cu politicile interne.
În cazul în care respingerea cererii de creditare se bazează pe consultarea unei baze de date, Hora Credit IFN SA vă va anunța în mod gratuit în legătură cu rezultatul acestei consultări şi cu identitatea bazei de date consultate. Informarea se face în scris sau verbal, în funcție de solicitarea dumneavoastră expresă.

Detalii de contact

Hora Credit IFN S.A., Splaiul Unirii, nr. 16, Clădirea Muntenia, Etaj 2, Sectorul 4, Bucureşti.Tel.: +40 318 18 18 18. Email: info@horacredit.ro